სხვადასხვაNaec.ge
პირადი ნომერი
  

გადახდის წარმატებით განხორციელებისათვის აუცილებელია დაიცვათ შემდეგი პირობები:

  1. შეიყვანეთ მონაცემები სწორად და სრულად, მათ შორის, თქვენი მობილურის აქტიური ნომერი
  2. აირჩიეთ ის ჯარიმა, რომლის გადახდაც გსურთ
  3. სრულად შეიტანოთ მოთხოვნილი თანხა
  4. დაელოდეთ გადახდის განხორციელების დადასტურებას
  5. გადახდის პროცესში ნებისმიერი გაუგებრობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეთ ცხელ ხაზს (032 220 3000) და დააფიქსიროთ პრობლემა
  6. არ განახორციელოთ ნებისმიერი სხვა ისეთი ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის ტრანზაქციის წარმატებით დასრულებას
ბალანსით გადახდისთვის საჭიროა პირადი ინფორმაცია შეავსოთ სრულად
პირადი ნომერი
დაბადების წელი

თქვენ გადახვალთ ქართუ ბანკის გადახდის გვერდზე, სადაც უნდა შეიყვანოთ თქვენი ბარათის მონაცემები.
  • ბარათზე აუცილებელია გქონდეთ მინიმუმ 1 ლარი, რომელსაც ქართუ ბანკი გამოიყენებს ვერიფიკაციისთვის და მომდევნო სამუშაო დღეს უკან დაგიბრუნებთ.
  • გადახდის შემდეგ, აუცილებელია ბარათის ვერიფიკაცია ვერიფიკაციის კოდით, რომელსაც მიიღებთ sms შეტყობინების სახით ან ნახავთ internet ბანკში დაბლოკილი თანხის დეტალებში, თუ სმს ფუნქცია არ გაქვთ გააქტიურებული.

ასევე, კოდის გასაგებად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მომსახურე ბანკს

გადახდის გამარტივებისთვის, გადააბით ბარათი და გადაიხადე მხოლოდ cvc2 კოდით.
ბარათი:
ბარათის საკომისიო:
სულ თანხა:
CVC2:

კომუნალურ გადასახადებზე, მიიღე sms ქვითარი და sms-ზე პასუხით განახორციელე გადახდა. სმს გადახდა მოიცავს დავალიანებას დამატებული საკომისიო. საკომისიო პროდუქტების მიხედვით იხილეთ ბმულზე
გადახდის გასამარტივებლად დააყენე ავტომატური გადახდის რეჟიმი. ავტომატური გადახდა მოიცავს დავალიანებას დამატებული საკომისიო. საკომისიო პროდუქტების მიხედვით იხილეთ ბმულზე